• Köp nu - betala om 14 dagar med Klarna!
  • Snabba leveranser!

Integritetspolicy

 

Personuppgifter

Vi på Raglady by T AB har alltid som högsta mål att skydda dina personuppgifter. Här finner du delvis information om vilka personuppgifter vi samlar in och varför. När du lämnar uppgifter eller slutför ett köp så godkänner du behandling av dina personuppgifter i enlighet med denna policy.

Dina personuppgifter kommer behandlas i samband med köp, angiven information eller cookies. De uppgifter vi behöver för behandling är namn, e-postadress, leveransadress, IP-adress, telefonnummer, orderhistorik och personnummer.

Raglady Webb International AB, 556872-4966, 434 37 Kungsbacka ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter.


Personuppgifts användning

Dina uppgifter kan komma att användas för identifiering, nyhetsbrev, direktmarknadsföring, statistik, post och sms. Du kan alltid avbryta all marknadsföring mot dig som kund genom att kontakta oss via kundtjänst telefon (0771 - 44 88 00, mån – fre 10:00 – 12:00) eller mail (webshop@raglady.se).

Din information inklusive personnummer kommer även att användas i samband med ditt köp och sammankopplas med tredjepartsleverantörer för att slutföra ditt köp. Personuppgifterna kan då behandlas tillsammans med andra register som exempelvis kreditupplysningsregister. Detta sker i uppdrag eller i krav av betalnings- och kreditföretaget Klarna AB som tillhandahåller Raglady Webb International AB:s betalningstjänst.

För att visa relevant marknadsföring och information kan uppgifterna även användas för att analysera köpvanor. Denna information kan vidare komma att användas i syftet att förbättra betalningsprocesser och betalningslösningar samt sammankopplas till tredjepartsleverantörer som analysunderlag. Vid sammankoppling av dina uppgifter med andra register och tredjepartsleverantörer vidtar Raglady Webb International AB största försiktighet.

Raglady Webb International AB använder sig av Googles annonseringstjänster. Läs mer om Googles insamling, delning och användning av data på deras hemsida HÄR.

Sammankoppling kan ske till tredjepartsparterners både inom och utanför EU. Dina personuppgifter kan komma att överföras till och behandlas på grund av anledningarna ovan av andra bolag i koncernen där Raglady Webb International AB ingår i enlighet med lagar och regler. Vid tillfälle kan dina personuppgifter även delas eller sammankopplas med myndigheter eller samarbetspartners.

Godkännande av policyn på Raglady.se vid köp eller lämnande av uppgifter bekräftar du tillåtelse att dina personuppgifter kan sammankopplas till land utanför EES

I det fallet att Raglady Webb International AB säljer hela eller delar av bolaget samt om integration med annan verksamhet sker kan personuppgifter överlämnas eller delas med eventuell köpare och/eller rådgivare för båda parter.

För ytterligare information kring Cookies, läs HÄR.


Skydd av personuppgifter

För att skydda dina personuppgifter har Raglady Webb International AB flera säkerhetsåtgärder. Det finns brandväggar och antivirusprogram föra att hindra obehörig åtkomst till våra nätverk. För webbläsare använder vi bland annat certifieringstekniken SSL (Secure Socket Layer) som är ett överförings protokoll som används för överföring av data via internet eller nätverk. För tillgång till utrymmen där vi lagrar personuppgifter krävs nyckel och/eller kombination för åtkomst. Vid betalning är all data som överförs krypterad och säkrad enligt rådande banksäkerhetsstandard.


Sparande av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras aldrig länge än vad som är tillåtet enligt personuppgiftslagstiftning. Om du samtyckt till registrering hos Raglady Webb International AB krävs avregistrering av dig för att informationen ska tas bort. I det fallet att du inte är kund hos oss sparas dina uppgifter utifrån lag eller för att fullgöra åtagande gentemot dig. Exempelvis att uppfylla leverans och garantiåtaganden.


Åtkomst till och ändra dina personuppgifter

Om dina personuppgifter inte stämmer och du önskar att korrigera dessa uppgifter kan du kontakta oss via e-mail (webshop@raglady.se) med dina nya uppgifter. Du kan när som helst begära att vi rättar, blockerar och/eller raderar dina uppgifter.

Du kan gratis en gång per kalenderår få besked om vilka uppgifter vi har på dig oavsett relevans på insamling. För att få detta behöver vi få in skriftlig begäran skickad till oss per post med underskrift till adressen som anges i våra köpvillkor. Det går inte att skicka detta via e-mail i och med personuppgiftslagstiftningen.


LÄNKAR

På Raglady.se kan det förekomma länkar till andra webbplatser. Denna policy gäller enbart Raglady.se. Viktigt är att Raglady Webb International AB inte tar ansvar för andra webbplatsers användning och behandling av personuppgifter.

 

I det fall som krävs reserverar vi oss rätten att ändra och/eller uppdatera denna integritetspolicy när som helst för att uppfylla nya lagar och tekniska krav samt åtgärda störningar. Vi publicerar alltid de nya ändringarna på Raglady.se.